Paragraaf voortgang:

Periodiek aflossen

Periodiek aflossen

Vanaf 2013 is de fiscale wetgeving aangepast. Om gebruik te kunnen maken van de hypotheekrente aftrek moet de volledig hypothecaire lening afgelost worden. Dit betekent dat alleen de lineaire en annuïtaire hypotheken fiscaal zijn toegestaan. Bij periodiek aflossen lost de geldlener af op de hoofdsom meestal maandelijks.

 

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek is het aflossingsbedrag over de volledige looptijd gelijk. De hoofdsom gedeeld door de termijnen is de maandelijkse aflossing. Door de aflossingen neemt het leenbedrag over de looptijd af, waardoor het rentedeel afneemt. Een geldgever loopt een lager risico met een lineaire hypotheek, aangezien de maandlasten in het begin van de looptijd hoog zijn.

 

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek gedurende de looptijd een gelijk bedrag aan rente en aflossing. Bij een betaling daalt het leenbedrag waardoor het rentedeel afneemt. Als het rentedeel daalt is er meer ruimte om aflossing te betalen. Over de looptijd neemt het rentedeel af en het aflossingsdeel neemt toe.

 

Download de volledige samenvatting Wft hypothecair krediet

 

Selecteer onderstaand de oefenvragen periodiek aflossen

 

QuizzenStatus