Paragraaf voortgang:

Hypotheekfunding

Hypotheekfunding is de wijze waarop de (hypotheek)aanbieder aan zijn geld komt. Afhankelijk van hoe dit gebeurt kan de rentevast periode bepaald worden. Een lening met een korte rentevast periode heeft een lagere rente dan een lening met een lange rentevast periode.

Matching = De aanbieder heeft de rentevast periodes van het aangetrokken geld (funding) in evenwicht met de rentevast periodes van de verstrekte hypotheken.

 

Banken

De grootste aanbieder van hypotheken zijn banken. Een bank biedt hypotheken aan vanwege de rentemarge en daarnaast om andere producten te verkopen (extra omzet).

De rentemarge is het verschil tussen het aangetrokken geld met een rente van bijvoorbeeld 2% en het verstrekte geld (hypotheek) van bijvoorbeeld 3,5%. De rentemarge bedraagt dan 1,5%. Een bank kan geld aantrekken door retail funding of wholesale funding.

Retail funding = Geld verkregen van de particuliere spaarmarkt.

Wholesale funding = Geld verkrijgen van kapitaalmarkten of securitisatie

Wholesale funding via Kapitaalmarkten: Op basis van vraag en aanbod maar ook looptijd en risico komt een rentetarief tot stand (prijsvorming).

 

Securitisatie

Wholesale funding via Securitisatie: ook wel effectisering genoemd. De hypothecaire leningen worden opgeknipt en opnieuw verpakt. Vervolgens worden deze pakketjes verhandeld op de kapitaalmarkt. Dit betekent dat de koper (op de kapitaalmarkt) het risico overneemt van deze pakketjes. Een pakketje heeft meestal dezelfde rente, looptijd en risicostructuur.

Vordering – de bank heeft een vordering op de geldnemer (vaak een eigenwoning bezitter).

Schuld – de eigenwoningbezitter heeft een schuld bij de bank.

Risico – De bank heeft het risico dat de eigenwoning bezitter de schuld niet meer kan terugbetalen en daarnaast dat de woningwaarde lager is dan de hypotheekschuld (de zekerheid dekt onvoldoende). Met NHG is dit risico er niet, omdat de NHG de restschuld betaalt.

 

Download de volledige samenvatting Wft hypothecair krediet

 

Selecteer onderstaand de oefenvragen hypotheekfunding

QuizzenStatus