Paragraaf voortgang:

Distributie hypotheken

Distributie hypotheken

Een hypotheek kan direct door de geldgever of indirect door een tussenpersoon worden gedistribueerd. Meestal is er sprake van indirecte distributie dus via een tussenpersoon. Directe distributie via een bankkantoor of direct writing.

Bankkantoor: Door een persoonlijke benadering bij het plaatselijke bankkantoor of door een thuisbezoek.

Direct writing: Dit zijn andere kanalen zoals advertenties, mailing, website of telefonisch. Direct writing (of direct marketing) is relatief beperkt in de hypotheekmarkt.

 

Cross-selling

De producten die verkocht worden bij hypotheken heet cross-selling. Dit zijn vaak opstalverzekeringen of inboedelsverzekeringen. Deze verzekeringen worden niet door pensioenfondsen die hypotheken verstrekken aangeboden!

Daarnaast is de overlijdensrisicoverzekering soms verplicht bij de NHG. Bij financiering boven de 80% van de marktwaarde van de woning is de overlijdensrisicoverzekering verplicht. Een bank zal ook proberen om bankproducten zoals een betaal- of spaarrekening te verkopen.

 

 

Download de volledige samenvatting Wft hypothecair krediet

 

Selecteer onderstaand de oefenvragen distributie hypotheken

QuizzenStatus